Este sitio requiere un navegador moderno con soporte JavaScript para funcionar correctamente.
Parece que tu navegador no cumple con esta condición.

Help - licenses types

Licencja roczna (na jedno stanowisko)

Licencja roczna to licencja na pełną wersję oprogramowania. Licencja jest przypisana do jednego Użytkownika Końcowego i użytkowana na jednej partycji dysku twardego, w jednym systemie operacyjnym w danym momencie. Licencja jest ważna przez okres 365 dni od momentu jej aktywacji.